Anonymous Story

Search Our Site

Lisa het vir meer as 2 jaar met my autistiese seun gewerk met perdry terapie. Ek het besluit om die roete van perdry terapie te volg en nie die algemene roete van arbeidsterapie nie, aangesien my kind vasgekeer gevoel het by arbeidsterapie, en daar op een ding gekonsentreer was, en dit vir hom soos ‘n straf gevoel het.

 Ek kon duidelik die afgelope 2 jaar gesien het hoe die terapie gehelp het met sy balans, sy posisie in die ruimte, “ball sence”, postuur en deursettingsvermoe.

 Toe ons begin het met die terapie kon my seun geen bal vang, skop of slaan nie, hy het nog nooit van bal speeletjies gehou nie, maar besluit om die krieket span n maand gelede te “join”, en tot my grootste verbaasing vaar hy besonders goed (beter as sy ouderdoms groep), ek skryf dit alles toe aan die terapie, en die groot en klein motorise ontwikkeling wat die terapie aanhelp.

Die netheid van sy skrif is ook ver verby die gemiddeld van sy klasmaats, waar hy 18 maande terug nie eens in die lyntjies kon skryf nie. Sy postuur het baie beter, en hy loop en sit nou regop waar dit nie voorheen die geval was nie.

Wat wil mens meer he, balans, middellyn kruising, groot en klein motorise spiere word alles gelyk geoefen… sonder dat die kind voel hy is anderste en moet arbeidsterapie toe gaan. Hulle geniet dit en hulle selfbeeld word opgebou.